KALİTE POLİTİKASI

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kalitede, rekabetçi fiyat avantajına sahip, zamanında ve güvenilir ürünler üreterek müşteri memnuniyetini artırmak
  • Kalite Yönetim Sistem şartlarının gerekliliklerini yerine getirmek.
  • Yönetim, müşteri ve destek süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek.
  • İç ve Dış hususları dikkate alarak tüm süreç ve faaliyetlerimizde risk ve fırsatları değerlendirmeyi,
  • Müşterilerin ve tedarikçilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
  • Rüşvete karşı olmak, bilgi sızıntısına izin vermemek ve etik davranış kurallarına uymak.
  • Çalışanlarımızın iş güvenliğim sağlayarak uygun çalışma ortam yaratmayı,
  • Çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmak, ekip çalışmasını gerçekleştirmek
  • Çevrenin korunması ve doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
  • Tedarikçilerimiz ile iş ortaklığımızı geliştirmek.


Sertifikalalar