Haberler
Haberler

HAVA GİRİŞ HORTUMUNDA HAVA AKIŞ KARAKTERİZASYONUN NÜMERİK VE DENEYSEL ANALİZİ

Otomobillerde kullanılan air intake sistemler silindirlere giden hava akışını arttırarak motor performansının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Bu sistemlerde hava iletimini sağlamak amacıyla bağlantı elemanı olarak çeşitli hortum tipleri kullanılmaktadır. Bu çalışma FIAT 1.3 E6D motor tipinde kullanılan intercoolar ve intake manifold arasındaki hava hortumunun akış analizini içermektedir. Çalışmada ANSYS Fluent v.18.0 yazılımı ve Elatek Kauçuk A.Ş. bünyesindeki statik basınç test makinesi kullanılmıştır. 100°C hava sıcaklığı, 144 kPa hava basıncı ve 300 kg/h kütlesel debi sınır şartları kullanılarak hortum içerisindeki hava akış davranışı incelenmiş, giriş ve çıkş arasındaki basınç kaybı tespit edilmiştir. Sayısal analiz sonucunda ΔP değeri 2.15 kPa, laboratuvar ortamında yapılan test sonucunda bulunan ΔP değeri ise 2 kPa  bulunmuştur.

PDF

 
Geri